Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával KEOP-7.1.2.0-2008-0276- Előkészítő szakasz
     - Hírek
           - Tájékoztató 1
           - Tájékoztató 2

     - Kommunikációs terv
           - Az előkészítő szakasz kommunikációs feladatai

     - Közvélemény-kutatás
           - Kérdőív
           - Kérdőív-elemzés

     - Fenntartható fejlődés
           - 2010.05.13-i előadás anyaga
           - Fotók

     - Közmeghallgatás
           - Meghívó
           - Jegyzőkönyv
           - Fotók

     - Záró sajtótájékoztató
           - Meghívó
           - Sajtóanyag
           - Fotók

- Kedvezményezett

- Felügyelő szervek


TÁJÉKOZTATÓ


a "Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával"
című projekt előrehaladásáról


KEOP-7.1.2.0-2008-0276

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság és Körmend város önkormányzata, mint projektgazda képviseletében Bebes István polgármester 2009. június 18-án írták alá a támogatási szerződést a "Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával" című beruházás előkészítő szakaszára vonatkozóan. Az azóta eltelt több mint egy évben a projekt előkészítése jól haladt. Ezek a munkálatok a lakosság számára nem láthatók, ezért erről az alábbiakban röviden, írásban adunk tájékoztatót.
Az Európai Uniós támogatások elszámolási rendjének megfelelően 6 havonként Projekt Előrehaladási Jelentést kell tenni. Ez eddig két alkalommal készült, amelyben összefoglalták a finanszírozó nevében eljáró Közreműködő Szervezet számra az egyes időszakok elvégzett feladatait. Számot adtak a projekt szakmai előrehaladásáról, pénzügyi ütemezésekről, a megvalósítás egyes lépéseiről, a közbeszerzési kötelezettségekről, a szerződéskötésekről. Ugyancsak beszámoltak a kommunikációs feladatok ellátásának eredményeiről, valamint a kötelezően elvárt környezeti fenntarthatóság alá eső vállalásokról.
A pályázati összeg lehívására a beérkezett számlák összesítésével, kifizetési kérelmek benyújtásával nyílik lehetőség. Ezek kizárólag már megvalósult teljesítésekre vonatkozhatnak, azokat a pályázó, Körmend Város Önkormányzata előlegezi meg mindaddig, amíg szabályos formában el nem számolják. Ez idáig egy kifizetési kérelmet nyújtottak be.
Az előkészítő szakasz legfontosabb feladata az, hogy elkészüljön az ún. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány. Ez a dokumentum több javaslatot tartalmaz a beruházás megvalósítására vonatkozóan. Minden egyes javaslatot megvizsgálnak a tartalomra, költségvetésre, ütemezésre és a várható megtérülésre vonatkozóan, majd az eredményeket összehasonlítják, és a leggazdaságosabbnak és leghatékonyabbnak ítélt javaslattal dolgoznak tovább a megvalósítás során. Az erre a projektre vonatkozó tanulmány átdolgozását javasolta a Fejlesztési Igazgatóság, amely munkafolyamat napjainkban is folyik.
A tanulmány előkészítése során megszerezték az érintett területek tulajdonosi hozzájárulásait, valamint az építési és területalakítási engedélyeket. Az elvi nyilatkozatok 99 %-ban rendelkezésre állnak, a fennmaradó hányaddal kapcsolatosan a tárgyalások jelenleg is folynak.
Külső akadályoztatás miatt az eredeti ütemtervet (ún. útvonalterv) módosítani kellett. Ennek szabályos formája a változás bejelentés, amelyre eddig két alkalommal volt szükség. Mivel a projekt tartalmát ez olyan mértékben módosította, hogy a Támogatási Szerződést is módosítani kellett, ez is megtörtént.
A fentieket összegezve azonban megállapítható, hogy a projekt előkészítése halad, az első forduló után a megvalósítás, az építési munkálatok is elkezdődhetnek, és az érintett peremterületek lakói számára is európai emberhez méltó életkörülményeket biztosítanak a szennyvízelvezetés problémájának megoldásával.