Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával KEOP-7.1.2.0-2008-0276- Előkészítő szakasz
     - Hírek
           - Tájékoztató 1
           - Tájékoztató 2

     - Kommunikációs terv
           - Az előkészítő szakasz kommunikációs feladatai

     - Közvélemény-kutatás
           - Kérdőív
           - Kérdőív-elemzés

     - Fenntartható fejlődés
           - 2010.05.13-i előadás anyaga
           - Fotók

     - Közmeghallgatás
           - Meghívó
           - Jegyzőkönyv
           - Fotók

     - Záró sajtótájékoztató
           - Meghívó
           - Sajtóanyag
           - Fotók

- Kedvezményezett

- Felügyelő szervek

"Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával"

KEOP 7.1.2.0-2008-0276

"Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával" című projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP 7.1.2.0) keretén belül, az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Az elnyert támogatás összege: 28.645.000,- Ft

A projekt megvalósulásának ideje: 2009.04.01-2010.03.31.

Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

Pályázati cél:

Körmend Város Önkormányzata az Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával tervezett szennyvízcsatorna-hálózat bővítésével kívánja megvalósítani a nyugati városrész szennyvízcsatornázását. Körmend Város szennyvíz-csatornázottsága részben már korábban megvalósult támogatásból és saját forrásból. A város csatornázottsága jelenleg kb. 71 %-os, amely leginkább a város északi és a központi részeit fedi le, míg a fejlesztéssel érintett településrészek csatornázatlanok.
Az Önkormányzat célja, hogy a fejlesztés megvalósításával az érintett településrészeken teljes körű csatornázottság valósuljon meg, amely a város tekintetében közel 82 %-os összcsatornázottságot jelent. (A beruházáshoz az Önkormányzat rendelkezik érvényes vízjogi engedélyes tervvel, illetve vízjogi létesítési engedéllyel).
A fejlesztés révén 13.027 m gerincvezeték épül ki kb. 516 bekötéssel, így az egységnyi belterületi gerincvezeték hosszra eső ellátandó lakosok száma becslések szerint 103 fő/km lesz.
A pályázat sikere esetén a már meglévő hálózat 4.968 m házi bekötővezetékkel, 6 db átemelő szivattyúval bővül, mely eredményeképpen újabb 516 ingatlanról kerül szabályos módon összegyűjtésre és elvezetésre a házi kommunális szennyvíz. A meglévő körmendi szennyvíztelep kapacitásának a kiépítése 2.600 m3/d, amely megfelelően ki tudja szolgálni az igényeket a fejlesztést követően is.
A projekt elsődleges célcsoportja Körmend város fejlesztéssel érintett 3 településrészének lakossága. A környezetvédelmi infrastruktúra fogyatékosságaiból adódó konfliktusok a település hátrányos helyzetű csoportjai körében fokozottan jelentkeznek, így a fejlesztések közvetve az ő esélyegyenlőségük javításához nélkülözhetetlen.
A közüzemű szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével lehetőség adódik elsősorban turisztikai, szolgáltató beruházások megvalósítására, amely javítja a jelenlegi foglalkoztatási szintet, és növeli a települések adóbevételét. Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok, a települések értékét, fokozza a települések lakosságmegtartó képességét. A projekt konkrét célja a hazai és az Európai Uniós irányelvek előírásainak figyelembevételével a szennyvízelvezetési infrastruktúra fejlesztése, és a környezetterhelés csökkentése. (A csatornahálózat korszerű megépítésével felhagyásra kerülnek a nem szakszerűen tervezett és kivitelezett egyedi közműpótlók, csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terhelése). Körmend várost, mint önálló szennyvízelvezetési agglomerációt jogszabály kötelezi a szennyvíz közműves elvezetésére és ártalommentes elhelyezésére, amelyet 2010. december 31-ig kell megvalósítania.
A fentiek megvalósítása érdekében a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési programját 2009-2011. években kívánják teljesíteni.